• آموزش JavaScript CSS HTML

 برنامه های تحت Web بصورت کلی به دو دسته تقسیممی شوند . ۱-  برنامه های استاتیک ۲- برنامه های دینامیک.

سرفصل های این دوره

 1. آموزش شروع کار با HTML
 2. آموزش متن ها در HTML
 3. آموزش لینکها و تصاویر HTML
 4. آموزش کار با فرمها در HTML
 5. آموزش قاب ها و جداول در HTML
 6. نکات تکمیلی HTML
 7. آموزش شروع کار با CSS
 8. آموزش ویژگیهای متن در CSS
 9. آموزش شروع کار با Java Script
 10. آموزش متغیر ها و دستورات شرطی در Java Script
 11. آموزش توابع پویا – حلقه ها و آرایه ها در Java Script
 12. آشنایی با توابع رشته ای در JavaScript


آموزش JavaScript CSS HTML

دسته بندی برنامه نویسی اپن کارت
وضعیت ثبت نام به زودی
اطلاعات دوره
مدرس سیدمحمد حسینی
ظرفیت دوره ده نفر
مدت دوره 10 ساعت
شروع دوره 10 مهرماه
زمان برگزاری
گروه اول پنجشنبه و جمعه ساعت ٢ الی ٤ عصر
گروه دوم پنجشنبه و جمعه ساعت ٤ الی ٦ عصر
تکمیل شد